Arkiv

Generaltoldkammeret 1760 - 1848

 

 

 

1760-1771 1760 - 1771

Go!

 

1771-1816 1771 - 1816

Go!

 

1816-1848 1816 - 1848

Go!

 

Visdomsbøger 1665 - 1858

Go!

 

Forskellige oplysninger 0 - 0

Go!

 

Personlige samlinger 1690 - 1881

Go!

 

Den sorte befolkning 1733 - 1853

Go!

 

Lovgivning 1625 - 1855

Go!

 

ReTS- og skiftevæsen 1764 - 1860

Go!

 

Militære anliggender 1755 - 1862

Go!

 

Bygningsvæsen 1756 - 1832

Go!

 

Kirke og underviningsvæsen 1746 - 1865

Go!

 

Søfart, handel og toldvæsen 1755 - 1868

Go!

 

Revisions- og regnskabsvæsen 1755 - 1868

Go!

 

Lønninger og pensioner 1755 - 1839

Go!

 

Koder 1777 - 1778

Go!

 

Registraturer 1755 - 1858

Go!

 

Forskelligt 1688 - 1858

Go!

 

Kolonialrevisionskontoret 1684 - 1852

Go!

 

 

   Rigsarkivet