Statens Arkiver har d. 16. juni 2014 lanceret et nyt website om Dansk Vestindien

Dette bliver Statens Arkivers samlede kommunikationsplatform op til markeringen af 100 året for salget af de Vestindiske Øer til USA i 2017.

Med tiden vil indholdet fra dette website blive flyttet over på det nye website

Velkommen til Rigsarkivets hjemmeside om Dansk Vestindiens historie 1671-1917.

Dansk Vestindien bestod af øerne Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. I 1917 blev kolonien solgt til USA, hvorefter øerne har heddet Unites States Virgin Islands.

De fleste arkivalier vedrørende øerne i den danske periode findes i Rigsarkivet i København. Disse kilder er af enestående omfang og informationsindhold – og de har dermed unikke forskningsmæssige muligheder, som hidtil dog kun er blevet ganske lidt udnyttet.

Hjemmesiden er opdelt i fem afdelinger. 1) En generel indføring i og en udstilling af arkivalier om Dansk Vestindiens historie, 2) en gennemgang af den eksisterende litteratur om øernes historie, 3) en oversigt over arkivalier vedrørende øernes historie, 4) en række arkivregistraturer med detaljerede oplysninger om de vigtigste arkivgrupper, 5) baggrundsinformation om selve hjemmesiden.

English Please

Registratur over arkivalier i Nationalarkivet i Washington

 

Køb bogen

Denne bog er en grundig introduktion til arkivmateriale til de dansk-vestindiske øers historie.
Bogen indholder oversigter over de vigtigste arkiver og et værdifuldt kapitel med gennemgang af litteratur om de vestindske øers historie
Bogen er på engelsk.   Køb!

   Rigsarkivet